جواب تمرین فارسی هشتم/فصل آزاد،درس پنجم:آیت اللّه بهجت/صفحه ی ۴۵

فارسی هشتم ، صفحه ی ۴۵

خود ارزیابی 

۱.چه کسی خواب رهبر معظم را دیده بود ؟

جواب۱: آیت اللّه بهجت

۲.آیت الله بهجت چه خوابی دیده بودند؟

جواب۲:ایشان خواب خود را برای رهبر انقلاب نقل کردند وفرمودند، خواب دیدم در مجلسی حضرت امام زمان عج و علمای برجسته حضور داشتند که شما وارد شدید .حضرت بقیه اللّه شما را به کنار خود دعوت کردند .شما تواضع کردید ، خواستار شدید که در پایین مجلس بنشینید. حضرت امام زمان عجل الله شما را به دست راست خود فرا خواندند و در کنار حضرت نشستید .

۳.چه کسی برای حاج آقا بهجت خواب طلاب را تعریف کرد؟

جواب۳:حجت الاسلام قدسی

۴.در خواب آیت الله بهجت کدام امام حضور داشتند؟

جواب ۴: امام زمان عج

دانش زبانی

تمثیل

تمثیل کلامی است که ضرب المثلی را در بردارد و یا خود ضرب المثل است. ارزش آن در جلب توجه شنونده و یا خواننده گاه بیشتر از چندین بیت یا چندین صفحه مقاله است.

تو نیکی می کن و در دجله انداز / که ایزد در بیابانت دهد باز

فعالیت های نوشتاری 

۱.دربیت زیر چه آرایه ای به کار رفته است ؟ در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست

جواب۱: تمثیل

۲. نقش کلمات جمله ی زیر را بیابید.

“ایران سرزمینی بزرگ ، عزیز وشکوهمند است.”

جواب:

ایران سرزمینی =  گروه نهادی ( ایران=وابسته پیشین و سرزمین=هسته)

بزرگ =مسند

عزیز = مسند

شکوهمند = مسند

است = فعل اسنادی

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!