جواب تمرین فارسی هشتم/ فصل سوم،درس هشتم:آزادگی/صفحه ی ۶۶

فارسی هشتم ، صفحه ی ۶۶

فرصتی برای اندیشیدن 

۱.به نظر شما فرماندهانی چون شهید باکری،چه ویژگی های اخلاقی داشتند که می توانستند با تمام توان خدمت خدمت کنند؟

جواب ۱: اهل دل و خدایی بودن ، باشهامت بودن ، بی اعتنایی به دنیا وظواهر

۲.آیا بین دوستانتان افرادی را می  شناسید که ویژگی های اخلاقی شهید باکری را داشته باشند؟

جواب ۲: بلی

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!