جواب تمرین فارسی هشتم/فصل سوم،درس هفتم:آداب نیکان/صفحه ی ۵۵

فارسی هشتم ، صفحه ی ۵۵

خودارزیابی

۱.سه درس که بهلول به جنید آموخت،چه بود؟

جواب۱:رعایت حلال و حرام ، پاکی دل و نیت انجام کارها برای رضای خدا ، خالی کردن دل از کینه وحسادت و ذکرحق

۲.در زندگی امروزی،چه آسیب هایی انسان را تهدید می کند؟

جواب۲:استفاده نادرست از پیشرفت تکنولوژی، کم رنگ شدن اخلاقیات

۳. به نظر شما بهترین زمان سخن گفتن و بهترین زمان سکوت و خاموشی چه هنگامی است؟

جواب۳:به موقع و به جا باشد یعنی وقتی ازما سوال شود جواب دهیم وتا سوال نشده حرف نزنیم.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!