جواب تمرین فارسی هشتم/فصل ششم،درس هفدهم:راه خوشبختی/صفحه ی ۱۲۱

فارسی هشتم ، صفحه ی ۱۲۱

خود ارزیابی 

۱.شکسپیر ، روزگار را به چه چیزی تشبیه کرده است؟

جواب۱:به دریایی که کشتی زندگی ما بر روی آن به سمت ساحل مقصد در حرکت است این دریا گاهی آرام و گاهی طوفانی است.

۲.این بیت حافظ با کدام قسمت درس ارتباط دارد؟

نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند /جوانان سعادتمند پند پیر دانا را

جواب۲: با آن جا که آورده : اگر عقل وتانت را شعار خود کنند وپیران سال خورده را که عمر درازتر و تجربه ی بیشتری دارند در این راه پر خوف و خطر راهبر خود قرار دهند زندگی را به راحتی و آسایش خواهد گذرانید.

۳.به نظر شما راه رسیدن به خوشبختی چیست؟

جواب ۳: تلاش و پشتکار و قدر فرصت ها را دانستن  ود نهایت قناعت وبب نیازی از دیگران

گفت وگو 

۱.درباره راز موفقیت یکی از بزرگان زیر در کلاس گفت و گو کنید.

فردوسی ، ادیسون ، ابوعلی سینا

ادیسون از برجسته ترین دانشمندان زمان که تا کنون نیز اختراعات فراوان وی جزو برترین و ضروری ترین ابزار مورد نیاز بشر است . وی بسیار سخت کوش و پرتلاش بود و هیچ زمانی را برای مطالعه و پژوهش از دست نمی داد. دوستان وی برجسته ترین صفت اورا پشتکار وسخت کوشی می دانستند و گفته شده برای تولید لامپ بیش از هزار بار شکست خورد اما دست برنداشت وادامه داد.

۲.برای داشتن هفته ای موفق چگونه برنامه ریزی می‌کنید؟

جواب ۲: از کارهایی که باید در طول هفته انجام دهیم چک لیست تهیه می کنیم  و بر اساس اولویت زمان انجام هر کدام را مشخص می کنیم.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!