جواب تمرین فارسی هشتم/فصل ششم،درس هفدهم:راه خوشبختی/صفحه ی ۱۲۴

فارسی هشتم ، صفحه ی ۱۲۴

فرصتی برای اندیشیدن 

۱.درباره ارتباط محتوای این داستان با مصراع “تا شقایق هست زندگی باید کرد” توضیح دهید.

جواب۱: شقایق نماد امید وارزوست تحت هر شرایطی نباید امید را ازدست داد زیرا با امید است که می توانی رویاهایت را زنده نگه داری و به آن ها برسی .امید حیات بخش و باعث موفقیت است.

۲.چگونه می توان با وجود مشکلات خود به دیگران امید به زندگی وقوت قلب بخشید.

جواب۲:همیشه این نکته را در نظر بگیریم که در زندگی هر شخصی مشکلات خاص خودش وجود دارد و مشکل هر کس از دید خودش سخت ترین مشکل دنیاست .پس سعی کنیم همیشه مثبت ببینیم و مثبت بیاندیشیم.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!