جواب تمرین فارسی هشتم/فصل پنجم،درس سیزدهم:ادبیات انقلاب/صفحه ی ۹۷

فارسی هشتم ، صفحه ی ۹۷

خودارزیابی 

۱.سه ویژگی انقلاب اسلامی را بیان کنید.

جواب۱:

  • خدا محوری و دین باوری
  • رهبری بر پایه ی اصل ولایت فقیه
  • وحدت و یکپارچگی مردم

۲.مقصود از عبارت”انقلاب اسلامی،تولدی دیگر” چیست؟

جواب۲: یعنی باعث زنده شدن فرهنگ و اخلاق و معیارهای اخلاقی در جامعه شد.

۳.به نظر شما چرا آثار فرهنگی ،آیینه ی احوال وافکار جامعه است؟

جواب۳:چون برخواسته از دل جامعه است و نماینده فرهنگ و فکر درآن روزگاراست .

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!