جواب تمرین فارسی هشتم/فصل پنجم،درس سیزدهم:ادبیات انقلاب/صفحه ی ۹۸

فارسی هشتم ، صفحه ی ۹۸

گفت و گو 

۱. پس از مشورت و گفتگو با اعضای گروه درباره پیروزی انقلاب اسلامی ایران گزارشی کوتاه به کلاس ارائه دهید.

جواب: در روز ۲۲ بهمن سال ۵۷ ، نهضت اسلامی مردم ایران به رهبری امام خمینی به نقطه عطف خود رسید در این روز سرانجام مبارزات مردم مسلمان به بار نشست  و به خواست الهی حکومت جمهوری اسلامی تاسیس شد آغاز این حرکت تاریخی با اعتراضات امام خمینی و دیگر علمای دینی به رفتارهای خلاف دین دستگاه حکومتی آغاز شد. امام در اعتراضات تند به حکومت در روز عاشورا و در مدرسه فیضیه قم بازداشت شد این واقعه موجب رخداد ۱۵ خرداد و حرکت های اعتراضی مردم و درگیری مردم با حکومتی در برخی شهرها شد.اعتراضات مجدد آیت‌الله خمینی در جریان تصویب لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی در مجلس باعث دستگیری دوباره وی در ۱۳ آبان و تبعید به ترکیه و بعد از آن به نجف گردید. مبارزات انقلابی در خفا ادامه یافت انتشار مقاله با عنوان” ایران و استعمار سرخ و سیاه “در روزنامه اطلاعات که در آن به مراجع شیعه و به خصوص رهبر انقلاب توهین شده بود موجب تشدید اعتراضات گردید. برخورد خشن و مسلحانه مأموران رژیم در قم به گسترده شدن اعتراضات و سرایت آن به شهرهای دیگر انجامید در پی اعتراضات مردمی محمدرضا شاه در ۲۶ دی ۵۷ کشور را ترک کرد و امام خمینی در ۱۲ بهمن ۵۷ به ایران بازگشت و سرانجام در بیست و دوم بهمن رژیم شاهنشاهی سقوط کرد.

۲.درباره راه های تقویت خودباوری نوجوانان در زمینه های مختلف علمی اجتماعی و غیره گفت و گو کنید.

جواب۲: خودرا به همان گونه که هستید بپذیریم و دوست بداریم نقاط ضعف و قوت خود را بشناسیم و سعی کنیم نقاط ضعف را برطرف و نقاط قوت خودرا بهبود ببخشیم .مطالعه کنیم و به یاد داشته باشیم ارزش واقعی انسان  وبرتری هر انسان نسبت به دیگری فقط به دلیل اندیشه و تفکر اوست.

فعالیت های نوشتاری

۱. در متن درس از میان گروه واژه های مهم املایی دو نمونه برای هر یک از انواع ترکیب اضافی و وصفی بیابید و بنویسید .

جواب۱:

 • فروپاشی نظام (ترکیب اضافی)
 • آثار نظم و نثر(ترکیب اضافی)
 • تعالیم الهی(ترکیب وصفی)
 • سرچشمه ی زایا(ترکیب وصفی)

۲.مفرد واژه های زیر را بنویسید. سپس آنها را با نشانه های جمع فارسی” ان” یا “ها” جمع ببندید.

 • عوامل

عامل _ عاملان یا عامل ها

 • آثار

اثر _ اثرها

 • فضایل

فضیلت _ فضیلت ها

 • مفاهیم

مفهوم _ مفهوم ها

 • افکار

فکر _فکرها

 • علما

عالم _ عالمان

۳.در هر یک از گروه های اسمی زیر وابسته ها را مشخص کنید و نوع هر یک را بنویسید .

 • نخستین عامل مهم

جواب:

نخستین=وابسته پیشین و نوع آن صفت شمارشی

عامل=هسته

مهم=وابسته پسین و نوع آن صفت بیانی

 • صبح صادق

جواب:

صبح=هسته

صادق=وابسته پسین و نوع آن صفت بیانی

 • یک اثر ادبی

جواب:

یک=وابسته پیشین ونوع آن صفت شمارشی

اثر= هسته

ادبی=وابسته پسین ونوع آن صفت بیانی

 • این انقلاب امید بخش

جواب:

این=وابسته پیشین و نوع آن صفت اشاره

انقلاب=هسته

امید بخش=وابسته پسین و نوع آن صفت بیانی

 • همان ملت غیور

جواب:

همان:وابسته ی پیشین و نوع آن صفت اشاره

ملت: هسته

غیور: وابسته پسین و نوع آن صفت بیانی

۴.از متن درس هفتم دو کنایه بیابید و مفهوم آن را بنویسید.

جواب:

 • شیخ در پی او روان شد.

درپی کسی روان شدن کنایه است از به دنبال کسی رفتن

 • لقمه ی حلال

لقمه کنایه از خوراک و غذا می باشد.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!