جواب تمرین فارسی هشتم/فصل چهارم،درس نهم:نوجوان باهوش/صفحه ی ۷۳

فارسی هشتم ، صفحه ی ۷۳

خودارزیابی 

۱.سوالات قائم مقام فراهانی برای آزمایش فرزندانش چه بود؟ 

جواب۱:

  • کاشف الکل که بود
  • این شعر از کیست

ستاره ای بدرخشیدو ماه مجلس شد/دل رمیده ی ما را انیس ومونس شد.

۲.ویژگی های مشترک امیر کبیر وقائم مقام فراهانی چیست؟

جواب۲:

  • هردو صدر اعظم شدند.
  • هردو دلسوز ایران وایرانی بودند.
  • هردو از نوجوانی تلاش وپشتکار داشتند.
  • هردو با آداب و رسوم و فرهنگ ایرانی کاملا آشنا بودند.

۳.خدمات قائم مقام فراهانی وامیر کبیر به ایران چه بوده است؟

جواب۳:

خدمات قائم مقام فراهانی: در عرصه ی سیاسی قراردادهای مهم وارزشمندی برای ایران بست .که باعث نجات و پیشرفت چشمگیر کشور شد.

خدمات امیر کبیر: تاسیس اولین مدرسه امروزی به نام دارالفنون_ انتشار روزنامه _ اعزام دانشجویان به خارج برای تحصیل _مدیریت هزینه های دربار

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!