جواب تمرین فارسی هشتم/فصل چهارم،درس یازدهم:پرچم داران/صفحه ی ۸۳

فارسی هشتم ، صفحه ی ۸۳

خود ارزیابی 

۱.درمتن درس، سرزمین ایران با چه ویژگی هایی توصیف شده است؟

جواب۱: بزرگ،عزیز،ستمدیده،خون دل خورده،شکوهمند،عزتمند،استوار،آسمانی،لحظات تلخ وشیرین دیده

۲.درباره ی ارتباط حدیث”حب الوطن من الایمان” با محتوای درس توضیح دهید.

جواب۲: این حدیث عشق به وطن را از ایمان میداند .

در درس نیز عشق به میهن را باور انسان می داند.

بنابراین هردو عشق به میهن را از ایمان وعقیده می دانند.

۳.به نظر شما برای عزت وسربلندی ایران اسلامی در عرصه های جهانی چه باید کرد؟

جواب۳: باید از ثروت های داخلی برای آبادانی کشور استفاده شود و جوانان فرهیخته و با مهارت تربیت نمود تا ایران را آباد و مستقل سازند.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!