جواب تمرین فارسی هفتم/فصل اول،درس دوم:چشمه ی معرفت/صفحه ی ۲۲

صفحه ی ۲۲

کار گروهی 

۱. گفتگوی درخت تشنه را به صورت نمایشی اجرا کنید.

۲.درباره لحن و شیوه ی بیان انواع جمله گفت و گو کنید. 

جواب ۲: برای اینکه هنگام خواندن جمله ها لحن مناسب و درستی داشته باشیم باید به نوع جملات توجه کنیم و لحنی که انتخاب میکنیم متناسب با نوع جمله باشد مثلاً لحن ما هنگام گفتن جملات پرسشی متفاوت است با لحن ما هنگام گفتن جملات خبری.

نوشتن  

۱. کلمه ها و ترکیب های مهم املایی درس را بنویسید.

جواب۱:

  • چشمه ی معرفت : منشأ و منبع آگاهی
  • نوجوانان امیدوار ذرت ها : بلال های کوچک که هنوز کامل بزرگ نشده اند.
  • دیرینه  : قدیمی
  • وداع : خداحافظی
  • هیجان :شور ، جوش و خروش
  • رگ های خشکیده ی جوی های مزرعه:  ریشه خشکیده ی درخت ها
  • کودکان پرنشاط گل بوته ها : غنچه ی شاداب گلها

۲.برای هر کلمه یک هم خانواده بنویسید.

_ اعجاز : معجزه

_ غرق   : غریق

_ نقطه  : نقاط

_ معصوم : عصمت

۲. در متن زیر چند غلط املایی وجود دارد ؟ آنها را پیدا کنید و شکل صحیح آنها را بنویسید.

کودکان پر نشاط گل بوته ها و نوجوانان امیدوار زرّت ها در گوش نسیم عامین می گفتند و من با قرور و مهربانی و خشنودی و سحرا را تماشا می‌کردم .

 

جواب۲ :  چهار غلط .

ذرّت ها ، آمین ، غرور ، صحرا

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!