جواب تمرین فارسی هفتم/فصل سوم،درس هشتم:زندگی همین لحظه هاست/صفحه ی ۷۷

صفحه ی ۷۷

درک و دریافت 

۱.انگیزه ی مجید از نوشتن سفرنامه چه بود؟

جواب۱: اینکه سفرنامه اش را به کتاب تبدیل کند.

۲.چه درس ها و عبرت هایی از سفر می توان گرفت؟

جواب۲: آشنایی با اقوام و ملل مختلف و رسم ورسوم آنان و کسب تجربه

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!