جواب تمرین فارسی هفتم/فصل پنجم،درس سیزدهم:اسوه ی نیکو/صفحه ی ۱۱۷

فارسی هفتم ، صفحه ی ۱۱۷

خود ارزیابی 

۱. رفتار پیامبر با امام حسین و امام حسن در دوران کودکی چگونه بود ؟

جواب۱: بسیار صمیمانه و باعشق واحترام بود همان گونه که در درس آمده وقتی ایشان به سجده می رفت حسن وحسین بر پشتش می نشستند و ایشان آن قدر درسجده می ماند تا بچه ها پایین بیایند و بعد هردو را بغل می کرد ومی بوسید.

۲. کدام رفتار پیامبر با دیگران برای شما جالب تر است ؟چرا؟

جواب۲: اینکه همه حتی دشمنانش را هم دوست داشت.

۳.به نظر شما چرا پیامبر بد رفتاری با خویش را می بخشید اما نسبت به قانون شکنی گذشت نداشت؟

جواب ۳: چون قانون شکنی مربوط به اجتماع و حق الناس است.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!