جواب تمرین فارسی هفتم/فصل پنجم،درس چهاردهم:امام خمینی/صفحه ی ۱۳۱

صفحه ی ۱۳۱

درک و دریافت 

۱. پیام این داستان چیست؟

جواب ۱: مردم وظیفه دارند و در ضمن علاقه‌مندند و تا از وطن خود در برابر دشمنان دفاع کنند.

۲.یک بسیجی نوجوان چگونه میتواند در پاسداری و سازندگی کشور سهیم باشد؟

جواب۲: با کسب علم و دانش و پیشرفت علمی و به کار بستن همزمان علم و اخلاق در راه پیشرفت و توسعه کشور

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!