جواب تمرین فارسی هفتم/فصل چهارم،درس دهم:کلاس ادبیات/صفحه ی ۹۳

فارسی هفتم ، صفحه ی ۹۳

خود ارزیابی

۱. معلم برای تشویق نیما چه کرد؟

جواب۱:

هم به صورت کلامی او را تشویق کرد.

هم کتابی به او داد و خواست با دقت آن را بخواند

وهم ازو خواست اشعارش را برایش بیاورد وبخواند.

۲.دکتر حسابی و دکتر کاظمی آشتیانی چه خصوصیات مشترکی داشتند ؟

جواب۲:

  • علاقه به مطالعه تحقیق و پژوهش
  • علاقه به شعر و زبان وادب فارسی
  • علاقه به حفظ و قرائت قرآن
  • تلاش و کوشش در زمینه استقلال و شکوفایی کشور
  • پشتکار و خستگی ناپذیری

۳.به نظر شما چرا دکتر حسابی با علم بدون عمل مخالف بود؟

جواب ۳: چون سودی ندارد و تاثیر مثبتی نخواهد داشت.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!