جواب تمرین فارسی پنجم/فصل ششم،درس شانزدهم:وقتی بوعلی،کودک بود/صفحه ی ۱۲۹

صفحه ی ۱۲۹

خوانش  و فهم  

۱. در متن شعر، “چشمه و سنگ” با چه ویژگی هایی توصیف شده اند ؟

جواب۱:

  • چشمه: آرام ، امیدوار ، پر تلاش
  • سنگ  :سخت وبزرگ ، نامهربان ، خودخواه، لجباز

۲.خوانش بیت دوم و چهارم چه تفاوتی با هم دارد؟ چرا؟

جواب۲: بیت دوم چشمه از سنگ خواهش و درخواست می کند پس بیت باید به آرامی ونرمی خوانده شود. بیت چهارم جواب تند و بانامهربانی سنگ به چشمه است پس باید باغرور و تندی و نامهربانی خوانده شود.

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن پنجم/ درس اول/جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

قرآن پنجم: جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

error: Content is protected !!