آخرین خبرها

جواب تمرین فارسی پنجم/فصل پنجم،درس سیزدهم:روزی که باران می بارید/صفحه ی ۱۰۵

صفحه ی ۱۰۵

خوانش و فهم 

۱. شاعر چه ویژگی هایی برای” سوار سبز پوش” بیان کرده است؟

جواب۱: لباسش عطر گل نرگس دارد و پروانه هاشکل یک شال روی دوش او پرواز می کنند.

۲.منظور شاعر از “فواره ی گنجشک ها”چیست؟

جواب۲: پرواز گنجشک های زیاد

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن پنجم/ درس اول/جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

قرآن پنجم: جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

error: Content is protected !!