جواب تمرین فارسی پنجم/فصل چهارم،درس دوازدهم:درس آزاد(فرهنگ بومی۲)/صفحه ی ۹۵

صفحه ی ۹۵

درک و دریافت

۱.چرا کودک را بر دامنه کوه البرز گذاشتند؟

جواب۱: چونکه زال از نظر ظاهری با سایر کودکان متفاوت بود او موهای سپید داشت و شبیه فرزند معمولی انسان نبود وسام از ترس از اینکه مورد تمسخر وپرسش قرار گیرد اورا بر دامنه البرز گذاشت.

۲. رفتار سام با سیمرغ چه فرقی داشت؟

جواب۲: سام با وجود این که آن کودک فرزند او بود و ازجنس خودش بود اما فقط به دلیل یک تفاوت ناچیز اورا رها کرد و به مرگش راضی شد اما سیمرغ با اینکه آن کودک از جنس خودش نبود اما دلش به حال بی‌پناهی او سوخت و او راپرورش داد.

۳. در این داستان رفتار کدام شخصیت را نمی پسندید ؟چرا ؟

جواب۳: سام ، چون چون رفتار او دور از انسانیت بود و فرزندش را رها کرد.

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن پنجم/ درس اول/جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

قرآن پنجم: جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

error: Content is protected !!