جواب تمرین فارسی پنجم/فصل چهارم،درس دوازدهم:درس آزاد(فرهنگ بومی۲)/صفحه ی ۹۰

صفحه ی ۹۰

درست ونادرست

۱.یلدا از زمان ساسانیان در ایران برگزار می شود.

جواب۱: نادرست

۲.یلدا نماد امید به روشنایی و گذشتن از تاریکی است.

جواب۲: درست

درک مطلب

۱.چند نمونه از رسوم ایرانیان در شب یلدا را نام ببرید.

جواب۱: رفتن به منزل بزرگترها و شب نشینی و گذراندن وقت در کنار هم دیگر _ خواندن حافظ شاهنامه _ خوردن هندوانه ،انار ،آجیل

۲.نیاکان ما چرا آیین هایی مثل شب یلدا را برای ما به یادگار گذاشته اند.

جواب۲:.نیاکان ما این آیین زیبا را برای ما به یادگار گذاشته اند تا بهانه‌ای باشد برای در کنار هم جمع شدن و قدر یکدیگر و قدر لحظه ها را دانستن.

۳.سرخی میوه های یلدا نماد چیست؟

جواب۳: رنگ قرمز این میوه ها به عنوان نماد درخشش زندگی است

۴.جشن یلدا نماد چیست؟

جواب۴:جشن یلدا نمادی از امید به روشنایی و گذشتن از سیاهی است.

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن پنجم/ درس اول/جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

قرآن پنجم: جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

error: Content is protected !!