جواب تمرین فارسی پنجم/فصل چهارم،درس نهم:نام آوران دیروز،امروز،فردا/صفحه ی ۷۳

فارسی پنجم ، صفحه ی ۷۳

درست و نادرست

۱. بهمن در بعد از ظهر یکی از روزهای بهاری به کتابفروشی رفت.

جواب۱:درست

۲. در فصل دوم کتاب در مورد نام آوران دیروز مطالبی نوشته شده بود .

جواب۲:نادرست

۳. دلاوران دوران هشت سال دفاع مقدس، از نام آوران معاصر کشورمان هستند.

جواب۳: درست

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن پنجم/ درس اول/جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

قرآن پنجم: جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

error: Content is protected !!