جواب تمرین قرآن ششم/ درس اول/جلسه چهارم فعالیت دوم صفحه 8

قرآن ششم: جلسه چهارم فعالیت دوم صفحه 8

ـ آیه‌ی 103 سوره‌ی نساء را بخوان و بگو كلمه‌ی «صـلاة» چند بار در این آیه آمده است؟

سه بار

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن ششم/صفحه 2

error: Content is protected !!