جواب تمرین قرآن ششم/ درس دهم/جلسه دوم کاردرکلاس صفحه 64

قرآن ششم: جلسه دوم کاردرکلاس صفحه 64

تمرین اول: معنای این کلمات را رو به روی آنها بنویسید.

نور: نور، روشنایی

بَشِر: بشارت بده

جَنات: بهشت ها

سَبیل: راه

تمرین دوم: معنای صحیح را علامت بزنید.

1- ءامَنوا: ایمان آورید/ ایمان آوردند

2- اَنفَقوا: انفاق کردند/ ننفاق کنید

تمرین سوم: این عبارات قرآنی را بخوانید و ترجمه ی آنها را کامل کنید.

1- وَ اَنفِقوا فی سَبیل اللهِ/ سوره ی بقره، 195

و انفاق کنید در راه خدا

2- وَ اَنفِقوا مِما رَزَقناهُم سِرا وَ عَلانِیَهٌ/ سوره ی رعد، 22

و انفاق کنید از آنچه به آنها روزی دادیم آشکارا و نهان.

3- فَآمِنوا بِالله وَ رَسولِه وَ انورِ الذی اَنزَلنا/ سوره ی تَغابن، 8

پس ایمان بیاورید به خدا و پیامبر او و نوری که نازل کردیم.

4- وش بَشِر الذینَ آمَنوا وَ عَمِلوا الصالِحاتِ اَنَ لَهُم جَناتٍ/ سوره ی 25، بقره

و بشارت ده به کسانی که ایمان آوردند و عمل کردند به کارهای نیک که برای آنها بهشت هایی است.

 

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن ششم/صفحه 2

error: Content is protected !!