جواب تمرین قرآن ششم/ درس دهم/یادآوری دوم صفحه 69

قرآن ششم: یادآوری دوم صفحه 69

فعالیت 1- مفهوم این حدیث پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله با کدام آیه ارتباط دارد.

طَیِبوا اَفواهَکُم بِالسِواکِ، فَاِنَها طُرُقُ القُرآنِ

دهان های خود را با مسواک پاکیزه کنید؛ زیرا که دهان شما گذرگاه قرآن است.

1- سوره ی حدید، آیه ی 25

2- سوره ی واقعه، آیه ی 79

3- سوره ی الرحمن، آیه ی 60

 

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن ششم/صفحه 2

error: Content is protected !!