جواب تمرین قرآن ششم/ درس ششم/جلسه سوم پیام قرآنی صفحه 41

قرآن ششم: جلسه سوم پیام قرآنی صفحه 41

آیه زیر را در قرآن کریم پیدا کنید و شماره آیه را یادداشت کنید.

سوره طور آیه 21

به كمک تصویر با دوستان خود گفت و گو كنید و بگویید که نتیجه‌ی کار هر یک از این دو، در پایان سال تحصیلی چه خواهد بود؟فرد تصویر سمت راست به دلیل مطالعه دروس و حل تمارین خود در پایان تحصیلی نمرات خوبی گرفته و قبول می‌شود ولی فرد تصویر سمت چپ به دلیل توجه نکردن به درس و تمرین‌های خود در پایان سال تحصیلی به سختی افتاده و ممکن است نمره قبولی نگیرد.

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن ششم/صفحه 2

error: Content is protected !!