جواب تمرین قرآن ششم/ درس هشتم/جلسه دوم کاردرکلاس صفحه 52

قرآن ششم: جلسه دوم کاردرکلاس صفحه 52

تمرین اول: معنای این کلمات را رو به روی آنها بنویسید.

لُولُو: مروارید

جَزاء: پاداش

اِحسان: کار خوب

اِسم: نام

تمرین دوم: معنای صحیح را علامت بزنید.

1- هَل: آیا/ جز، مگر

2- اِلا: آیا/ جز، مگر

3- رُمان: سیب/ انار

4- کُل: هر، همه/ چیز

تمرین سوم: این عبارات قرآنی را بخوانید و ترجمه ی آنها را کامل کنید.

1- اَللهُ خالیقس کُلِ شَیءٍ/ سوره ی زمر، 62

خدا آفریننده همه چیز است.

2- هَل مِن خالِقٍ غَیرُاللهِ/ سوره ی فاطر، 3

آیا هیچ خالقی به جز از خدا هست؟!

3- اَللهُ لا اِلهَ اِلا هُوَ الحَیُ القَیومُ/ سوره ی بقره، 255

الله، نیست خدایی جز او؛ که زنده و پاینده است.

4- … وَ جَناتٍ مِن اَعنابٍ وَ الزَیتونَ وَ الرُمانَ مُشتَبِهاٌ وَ غَیرَ مُتَشابِهٍ/ سوره ی انعام، 99

… و باغ هایی از درختان انگور و زیتون و انار، گاه میوه هایی شبیه به هم و گاه متفاوت و متنوع.

 

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن ششم/صفحه 2

error: Content is protected !!