جواب تمرین قرآن ششم/ درس چهاردهم/انس با قرآن در خانه صفحه 97

قرآن ششم: انس با قرآن در خانه صفحه 97

نام سه پیامبر الهی را كه در سوره‌ی صف آمده پیدا كن و بنویس.

  1. موسی (ع)
  2. عیسی (ع)
  3. احمد (محمّد) (ص)

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن ششم/صفحه 2

error: Content is protected !!