جواب تمرین قرآن ششم/ درس چهارم/جلسه دوم کاردرکلاس و جلسه دوم انس با قرآن در خانه صفحه 25

قرآن ششم: جلسه دوم کاردرکلاس صفحه 25

 

قرآن ششم: جلسه دوم انس با قرآن در خانه صفحه 25

2- سه رفتار ناپسندی را که در عبارات صفحه‌ی قبل بیان شده، نام ببر و درباره‌ی ارتباط آن‌ها فکر کن.

تجسس نکردن در کار دیگران، غیبت نکردن، گمان بد و تهمت زدن به دیگری

 

 

 

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن ششم/صفحه 2

error: Content is protected !!