جواب تمرین قرآن نهم|درس اول|انس با قرآن در خانه صفحه19

صفحه19

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه آیات 9-11 سوره زخرف را کامل کنید

1-و لئن سالتهم من خلق السموت و الارض:و اگر بپرسی از آنها چه کسی آفرید آسمان ها و زمین را

2-لیقولن خلقهن العزیز العلیم:حتما می گویند آفرید آن ها را خداوند عزتمند و دانا

3-الذی جعل لکم الارض مهدا:کسی که قرار داد برایتان زمین را محل آرامش

4-و جعل لکم فیها سبلا لعلکم تهتدون:و قرار داد برایتان در آن راه هایی شاید شما هدایت شوید

5-و الذی نزل من السماء ماء بقدر:و کسی نازل کرد از آسمان آب را به اندازه

6-فانشرنا به بلدة میتا:پس زنده کردیم به وسیله آن سرزمینی مرده را

7-کذلک تخرجون:این چنین در روز قیامت از قبرها بیرون آورده می شوید

ج)از صفحه491 قرآن کریم حداقل سه عبارت آشنا یافته،همراه با معنا بنویسید.

ما ارسلنا من قبلک:نفرستادیم پیش از تو

الا الذی فطرنی:جز کسی که پدیدآورد مرا

و اذ قال ابرهیم لابیه و قومه:و آنگاه که ابراهیم به عمویش و قومش گفت

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!