جواب تمرین قرآن نهم|درس دهم|انس با قرآن در خانه صفحه102

صفحه102

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه آیات اول تا نهم سوره مزمل را کامل کنید.

1-یایها المزمل قم الیل الا قلیلا:ای جامه به خود پیچیده،برخیز شب را جز کمی از آن

2-نصفه او انقص منه قلیلا:نصف آن یا اندکی از آن کم کن

3-او زد علیه و رتل القرءان ترتیلا:یا بر آن بیفزای و کاملا آرام و بادقت بخوان قرآن را

4-انا سنلقی علیک قولا ثقیلا:قطعا ما نازل خواهیم کرد بر تو سخنی باارزش

5-ان ناشئة الیل هی اشد وطا و اقوم قیلا:قطعا عبادت در شب استوارتر، خالصانه تر و از لغزش دورتر است

6-ان لک فی النهار سبحا طویلا:همانا برای تو در روز کار و تلاش بسیار است.

7-و اذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا:و یاد کن نام پروردگارت را و تنها به او دل ببند

8-رب المشرق و المغرب لا اله الا هو:پروردگار شرق و غرب نیست معبودی جز او

9-فاتخذوه وکیلا:پس قرار بده او را پشتیبان و مدافع

ج)از صفحه575 قرآن کریم چند عبارت آشنا بیابید و همراه با معنای هریک بنویسید.

و الله یقدر الیل و النهار:و خداست که طول شب و روز را معین می کند

و اقیموا الصلوة:و به پا دارید نماز را

و ءاتو الزکوة:و بپردازید زکات را

د)از صفحه 574 یا 575 یکی از دو پیامی را که در سال های قبل با آن آشنا شده اید و دربارهٔ انس با قرآن کریم است یافته،و همراه با معنا بنویسید.

متن:و اصبر علی ما یقولون

ترجمه:و بر آنچه می گویند صبر کن

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!