جواب تمرین قرآن نهم|درس دوم|آموزش مفاهیم صفحه28

جلسه دوم از درس دوم

آموزش مفاهیم صفحه28

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

زندگی،حکم می کنند،بصیرت ها،کارهای بد،مرگ

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

8

بصائر

سیئات

سواء

محیا

ممات

ساء

یحکمون

تستوی

بصیرت ها،بینش ها

کارهای بد،بدی ها،جمع سیئة

یکسان،مساوی

زندگی

مرگ

چه بد است

حکم می کنند،قضاوت می کنند

مساوی است

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

1-هذا بصائر للناس:این بصیرت هایی برای مردم است

2-لقوم یوقنون:برای گروهی که یقین دارند

3-ام حسب الذین:آیا گمان کردند کسانی که

4-ان نجلهم:که قرار می دهیم آنها را

5-کالذین ءامنوا:مانند کسانی که ایمان آوردند

6-و عملوا الصلحت:و کارهای نیک انجام دادند

7-سواء محیاهم و مماتهم:مساوی است زندگی و مرگشان

8-ساء ما یحکمون:چه بد است آنچه حکم می کنند

9-الله یحکم بینکم یوم القیمة:خداوند روز قیامت بین شما حکم می کند

10-و لا تستوی الحسنة و لالسیئة:و نیکی و بدی برابر نیست

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!