جواب تمرین قرآن نهم|درس دوم|انس با قرآن در خانه صفحه24

صفحه24

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه آیات1 تا 8 سوره دخان را کامل کنید.

1-حم:حا میم

2-و الکتب المبین:و سوگند به کتاب(قرآن) آشکار

3-انا انزلناه فی لیلة مبرکة:قطعا ما نازل کردیم آن رادر شبی با برکت

4-انا کنا منذرین:همانا ما هشداردهنده هستیم

5-فیها یفرق کل امر حکیم: در آن(شب)هر کار مهمی(از سایر کارها)جدا و تعیین تکلیف می شود. 

6-امرا من عندنا انا کنا مرسلین:دستوری است از جانب ما قطعا ما فرستنده هستیم

7-رحمة من ربک انه هو السمیع العلیم:لطف و رحمتی از سوی پروردگارت همانا او شنوای داناست

8-رب السموت و الارض و ما بینهما:پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه میان آن دو است

9-ان کنتم موقنین:اگر اهل یقین هستید

10-لا اله الا هو یحیی و یمیت:نیست معبودی جز او؛زنده می کند و می میراند

11-ربکم و رب ءابائکم الاولین:پروردگار شما و پروردگار پدران پیشین شما

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!