آخرین خبرها

جواب تمرین قرآن نهم|درس دوم|انس با قرآن در خانه صفحه29

صفحه29

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه دو آیه 20-21 سوره جاثیه را کامل کنید.

1-هذا بصائر للناس و هدی و رحمة:این بصیرت هایی برای مردم و هدایت و رحمت است

2-لقوم یوقنون:برای گروهی که یقین دارند

3-ام حسب الذین اجترحوا السیئات:آیا گمان کردند کسانی که انجام دادند کارهای بد را

4-ان نجعلهم کالذین ءامنوا و عملوا الصلحت:که قرار می دهیم آنها را مانند کسانی که ایمان آوردند و کارهای نیک انجام دادند

5-سواء محیاهم و مماتهم ساء ما یحکمون:مساوی است زندگی و مرگشان؛چه بد است آنچه حکم می کنند

ج)از صفحه499 قرآن کریم حداقل دو آیه آشنا یافته،همراه با معنا بنویسید.

آیه اول و معنا:ان فی السموت و الارض لایت للمؤمنین:به راستی که در آسمان ها و زمین نشانه هایی برای مومنان وجود دارد

آیه دوم و معنا:و سخر لکم ما فی السموت و ما فی الارض جمیعا منه ان فی ذلک لایت لقوم یتفکرون:و آنچه را که در آسمان ها و زمین است در جهت منافع و کمال شما رام و مسخر کرد؛در حالی که همگی از جانب اوست.به راستی که در آن نشانه های برای اهل تفکر وجود دارد.

د)آیا میدانید بسیاری از ضرب المثل ها و اشعار پر معنا و زیبای فارسی از آیات قرآن کریم و سخنان حکیمانه معصومان علیهم السلام گرفته شده است. اکنون با دقت در آیات صفحه 500 قرآن کریم، بیان کنید این شعر زیبا با کدامیک از عبارات قرآنی این صفحه هم معناست:

هر چه کنی به خود کنی               گر همه نیک و بد کنی

متن:من عمل صلحا فلنفسه و من اساء فعلیها

ترجمه:هر کس که کار نیکی کند به سود خودش کرده و هر کس که بدی کند به ضرر خودش کرده است.

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!