جواب تمرین قرآن نهم|درس دوم|صفحه 25

صفحه 25

ج)از صفحه497 قرآن کریم حداقل چند عبارت آشنا یافته،همراه با معنا بنویسید.

انی عذت:همانا من پناه می برم

فاعتزلون:پس از من کناره بگیرید

جنت و عیون:بهشت ها و چشمه سارها

د)در صفحه498 قرآن کریم،خداوند جایگاه و مقام ارزشمند متقین در بهشت را توصیف کرده است.این مجموعه را بیابید و دو آیه از آن را همراه با معنای آن بنویسید.

متن:ان المتقین فی مقام امین

ترجمه:پرهیزکاران در منزلگاهی امن به سر می برند

متن:یدعون فیها بکل فاکهة ءامنین

ترجمه:هر میوه ای را(که مایل باشند)طلب می کنند

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!