جواب تمرین قرآن نهم|درس سوم|آموزش مفاهیم صفحه38

جلسه دوم از درس سوم

آموزش مفاهیم صفحه38

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

تبعیت کردند،نازل شد،کارها

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

صدوا

اضل

اعمال

نزل

اتبعوا

انزل

مانع شدند

محو و نابود کرد،گمراه کرد

اعمال،کارها

نازل شد

تبعیت کردند،پیروی کردند

نازل شد

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

1-الذین کفروا:کسانی که کفر ورزیدند

2-و صدوا عن سبیل الله:و مانع شدند از راه خدا

3-اضل اعمالهم:نابود کرد کارهایشان را

4-بما نزل علی محمد:به آنچه نازل شد بر محمد(ص)

5-هو الحق من ربهم:آن حق است از سوی پرودگارشان

6-اتبعوا الحق:پیروی کردند از حق

7-اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم:پیروی کنید از آنچه نازل شد به سوی شما از جانب پروردگارتان

8-و اتبعوا النور الذی انزل معه:و پیروی کنید از نوری که نازل شد همراهش

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!