جواب تمرین قرآن نهم|درس هشتم|آموزش مفاهیم صفحه79

جلسه اول از درس هشتم

آموزش مفاهیم صفحه79

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

جهاد و تلاش می کنید،خانه ها،ایمان می آورید،نجات می دهد،گناهان

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

8

تنجی

تؤمنون

تجاهدون

کنتم تعلمون

یغفر

ذنوب

مساکن

عدن

نجات می دهد

ایمان می آورید

جهاد و تلاش می کنید

می دانستید

می آمرزد،می پوشاند

گناهان،جمع ذنب

خانه ها،جمع مسکن

جاودان

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها یا عبارات قرآنی را بنویسید.

1-تجارة تنجیکم:تجارتی که شما را نجات می دهد

2-تومنون بالله و رسوله:ایمان می آورید به خدا و پیامبرش

3-تجهدون فی سبیل الله:جهاد و تلاش می کنید در راه خدا

4-باموالکم و انفسکم:با اموالتان و خودتان

5-خیر لکم:بهنر است برایتان

6-ان کنتم تعلمون:اگر می دانستید

7-یغفر لکم ذنوبکم:می آمرزد برایتان گناهانتان را

8-یدخلکم جنت:وارد می کند شما را به بهشت

9-مسکن طیبة:خانه هایی پاک

10-فی جنت عدن:در بهشت های جاودان

11-ذلک الفوز  العظیم:آن رستگاری بزرگی است

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!