جواب تمرین قرآن نهم|درس هشتم|آموزش مفاهیم صفحه83

جلسه دوم از درس هشتم

آموزش مفاهیم صفحه83

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

خرید و فروش،وقتی که،رستگار می شوید،ندا داده شد

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

8

اذا

نودی

بیع

ذلکم

قضیت

انتشروا

ابتغوا

تفلحون

وقتی که

ندا داده شد

خرید و فروش

این،آن

تمام شد

پراکنده شوید

بجویید،طلب کنید

رستگار می شوید،موفق می شوید

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها یا عبارات قرآنی را بنویسید.

1-یایها الذین ءامنوا:ای کسانی که ایمان آوردید

2-اذا نودی للصلوة:آنگاه که(وقتی که) ندا داده شد برای نماز

3-من یوم الجمعة:در روز جمعه

4-الی ذکر الله:به سوی یاد خدا

5-ذلکم خیر لکم:آن بهتر است برای شما

6-فاذا قضیت الصلوة:پس وقتی که تمام شد نماز

7-فانتشروا فی الارض:پس پراکنده شوید در زمین

8-وابتغوا من فضل الله:و بجویید از لطف و رحمت خدا

9-و اذکروا الله کثیرا:و یاد کنید خدا را بسیار

10-لعلکم تفلحون:شاید که رستگار شوید

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!