جواب تمرین قرآن نهم|درس هشتم|انس با قرآن در خانه صفحه84

صفحه84

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه دو آیه9و10 سوره جمعه را کامل کنید.

1-یایها الذین ءامنوا:ای کسانی که ایمان آوردید

2-اذا نودی للصلوة من یوم الجمعة:آنگاه که(وقتی که) ندا داده شد برای نماز در روز جمعه

3-فاسعوا الی ذکر الله:پس بشتابید به سوی یاد خدا

4-و ذرو البیع:و رها کنید خرید و فروش را

5-ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون:آن بهتر است برای شما اگر می دانستید

6-فاذا قضیت للصلوة فانتشروا فی الارض:پس وقتی که تمام شد نماز پس پراکنده شوید در زمین

7-و ابتغوا من فضل الله و اذکروا الله کثیرا:و بجویید از لطف و رحمت خدا و یاد کنید خدا را بسیار

8-لعلکم تفلحون:شاید که رستگار شوید

ج)از صفحه555 قرآن کریم چند عبارت آشنا بیابید و همراه با معنای هریک بنویسید.

و اذا قیل لهم:و هنگامی که به آنان گفته شود

قوم الفسقین:گروه(افراد) نافرمان

یقولون لئن رجعنا:می گویند اگر بازگردیم

د)در صفحه555 قرآن کریم کدام عبارت عزتمندان واقعی را معرفی می کند.این عبارت را به عنوان پیام قرآنی انتخاب کرده و همراه با معنا بنویسید.

متن:و لله العزة و لرسوله و للمؤمنین

ترجمه:عزت تنها برای خدا و پیامبر او و مؤمنان است

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!