جواب تمرین قرآن نهم|درس هفتم|انس با قرآن در خانه صفحه71

صفحه71

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه آیه 25 سوره حدید را کامل کنید.

1-لقد ارسلنا رسلنا بالبینت:همانا فرستادیم پیامبرانمان را با دلایل روشن

2-و انزلنا معهم الکتب و المیزان:و نازل کردیم همراهشان کتاب و میزان را

3-لیقوم الناس بالقسط:تا رفتار کنند مردم به عدالت

4-و انزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس:و نازل کردیم آهن را؛ در آن سختی بسیار و فایده هایی برای مردم است.

5-و لیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب:و تا بشناسد خدا کسی را که یاری می کند او و پیامبرانش را در حالیکه(خدا از دید او)نهان است.

6-ان الله قوی و عزیز:همانا خداوند قدرتمند و شکست ناپذیر است

ج)از صفحه538 قرآن کریم چند عبارت آشنا بیابید و همراه با معنای هر یک بنویسید.

فی ستة ایام:در شش روز

علی العرش:بر تخت فرمانروایی

و الله بما تعملون بصیر:و خداوند به آنچه انجام می دهید بیناست

د)از آیات بالا، یک پیام قرآنی را که در سال های قبل با آن آشنا شده اید، بیابید و همراه با معنای آن در قسمت پایین بنویسید. این پیام چه نکاتی را به ما متذکّر می شود. در این باره با دوستان خود گفت وگو کنید.

متن:و هو معکم این ما کنتم

ترجمه:و هرجا باشید او با شماست

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!