جواب تمرین قرآن نهم|درس پنجم|آموزش مفاهیم صفحه56

جلسه دوم از درس پنجم

آموزش مفاهیم صفحه56

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

پند،خاندان،آسان کردیم

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

یسرنا

ذکر

ءال

مدکر

نذر

اخذنا

آسان کردیم

پند،یاد

آل،خاندان

پند گیرنده

هشدارها،هشداردهندگان

مجازات کردیم،گرفتیم

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها یا عبارات قرآنی را بنویسید.

1-و لقد یسرنا القرءان:و همانا آسان کردیم قرآن را

2-للذکر:برای پند

3-و لقد جاء:و قطعا آمد

4-ءال فرعون:خاندان فرعون

5-کذبوا بایتنا:انکار کردند آیات ما را

6-کلها:تمام آن را

7-فاخذنهم:پس مجازات کردیم آن ها را

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!