جواب تمرین قرآن نهم|درس پنجم|انس با قرآن در خانه صفحه53

صفحه53

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه آیات  15 تا 21 سوره ذاریات را کامل کنید.

1-ان المتقین فی جنت و عیون:همانا افراد باتقوا در بهشت ها و چشمه سارها هستند

2-ءاخذین ما ءاتهم ربهم:آنچه پروردگارشان به آنها می دهد می گیرند؛

3-انهم کانوا قبل ذلک محسنین:همانا آنها پیش از آن نیکوکار بودند

4-کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون:آنها فقط کمی از شب را می خوابیدند (و بیشتر شب را در دعا و نماز بودند).

5-و بالاسحار هم یستغفرون:و در سحر ها آنها آمرزش می خواهند

6-و فی اموالهم حق للسائل والمحروم:و در ثروت و دارایی شان سهمی است برای نیازمندان و محرومان .

7-و فی الارض ءایت للموقنین:و در زمین نشانه هایی است برای افرادی که یقین دارند

8-و فی انفسکم افلا تبصرون:و در خودتان؛پس ایا نمی بینیند؟

ج)از صفحه 523  قرآن کریم چند عبارت آشنا را بیابید و معنا کنید.

و ماخلقت:و نیافریدم

الا لیعبدون:جز برای آنکه عبادت کنند مرا

و کتب مسطور:و سوگند به کتابی که نوشته شده

د)در صفحه523 قرآن کریم،خداوند به پیامبر میفرماید:«به مؤمنان پند و تذکر بده که برای آنها سودمند است». این آیه شریفه را بیابید، همراه با ترجمه آن بنویسید. به نظر شما چرا پند و تذکر سودمند است؟ در این باره با دوستان خود گفتوگو کنید.

متن: و ذکر فان الذکری تنفع المؤمنین

ترجمه:پند ده زیرا پند و اندرز برای مومنان سودمند است.

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!