جواب تمرین قرآن نهم|درس پنجم|انس با قرآن در خانه صفحه 58

صفحه 58

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه آیات 40 تا 42 سوره قمر را کامل کنید.

1-و لقد یسرنا القرءان للذکر:و همانا آسان کردیم قرآن را برای پند

2-فهل من مدکر:پس آیا هیچ پندگیرنده ای هست ؟!

3-و لقد جاء ءال فرعون النذر:و همانا آمد برای خاندان فرعون هشدارها

4-کذبوا بایتنا کلها:تمام آیات(نشانه ها) ما را انکار کردند

5-فاخذنهم اخذ عزیز مقتدر:پس مجازات کردیم آنها را آنگونه که فردی عزتمند و مقتدر مجازات می کند.

ج)از صفحه527 قرآن کریم چند عبارت آشنا بیابید و همراه با معنای هریک بنویسید.

و لله ما فی السموت و ما فی الارض:و برای خداست آنچه در آسمان ها و آ»چه در زمین است

الذین یجتنبون:کسانی که دوری می کنند

لیس للانسان:نیست برای انسان

د)در صفحه527 قرآن کریم، عبارات زیبا و پرمعنای بسیاری آمده است. در یکی از آنها خداوند می فرماید:«در دستیابی به حق، ظن و گمان کافی نیست». در حقایقی مهم همچون اعتقادات دینی باید به یقین و اطمینان کامل دست یافت. این عبارت حکیمانه را بیابید،همراه با معنای آن بنویسید و چه خوب است آن را حفظ کنید.

متن:و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا

ترجمه:گمان به هیچ وجه انسان را از حقیقت بی نیاز نمی کند

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!