جواب تمرین قرآن نهم|درس چهارم|انس با قرآن در خانه صفحه44

صفحه44

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه آیات  4 و 5 سوره فتح را کامل کنید.

1-هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین:او کسی است که نازل کرد آرامش را در قلب های مومنان

2-لیزدادو ایمانا مع ایمانهم:تا بیفزاید ایمانی بر ایمانشان

3-و لله جنود السموت و الارض:و برای خداست لشکریان آسمان ها و زمین

4-و کان الله علیما حکیما:و خداوند دانا و حکیم است

5-لیدخل المؤمنین و المؤمنت جنت:تا وارد کند مردان و زنان مومن را به بهشت

6-تجری من تحتها الانهر خلدین فیها:روان است از زیر آن رودهایی،جاودانند در آن

7-و یکفر عنهم سیأتهم:و بپوشاند از آن ها بدی هایشان را

8-و کان ذلک عند الله فوزا عظیما:و آن نزد خداوند موفقیتی بزرگ است

 

ج)از صفحه 511 و 512 قرآن کریم چند عبارت آشنا را بیابید و همراه با معنای هریک بنویسید(غیر از آیاتچهارم و پنجم)

فتحا مبینا:پیروزی نمایانی

صراطا مستقیما:راهی راست

لتؤمنوا بالله:تا به خدا ایمان آورید

د)در صفحه 512 قرآن کریم یک پیام بسیار زیبا و مشهور آمده است.آن را یافته، همراه با معنا بنویسید و حفظ کنید.

متن:یدالله فوق ایدیهم

ترجمه:دست خدا بالاترین دست هاست

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!