جواب تمرین قرآن نهم|درس چهارم|انس با قرآن در خانه صفحه48

صفحه48

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه آیه 10 و قسمت اول آیه 11 سوره حجرات را کامل کنید.

1-انما المؤمنین اخوة:قطعا مومنان برادرند

2-فاصلحوا بین اخویکم:پس اصلاح کنید میان دو برادرتان

3-و اتقوا الله لعلکم ترحمون:و تقوای خدا را پیشه کنید شاید مورد رحمت قرار گیرید

4-یایها الذین ءامنوا لایسخر قوم من قوم:ای کسانی که ایمان آوردید نباید مسخره کند گروهی گروه دیگر را

5-عسی ان یکونوا خیر منهم:شاید که باشند بهتر از آنها

6-و لا نساء من نساء عسی ان یکن خیرا منهن:و نه زنانی زنان دیگر را شاید باشند بهتر از آنها

 

ج)از صفحه517 قرآن کریم چند عبارت آشنا بیابید و همراه با معنای هریک بنویسید.

ان بعض الظن اثم:قطعا بعضی گمان ها گناه است

ان الله تواب رحیم:همانا خداوند بسیار توبه پذیر مهربان است

یایها الناس:ای مردم

د)سوره حجرات یکی از زیباترین و جامعترین سوره های قرآن کریم است. در این سوره مسائل بسیار مهم اعتقادی در زمینه اطاعت کامل از خدا و پیامبر اکرم و نیز مسائل مهم اجتماعی میان مسلمانان مانند صلح و پرهیز از جنگ و نیز مسائل ارزشمند اخلاقی آمده است. از این سوره یا به طور خاص، از صفحه517 ،یکی از این پیام های ارزشمند را انتخاب کنید و همراه با معنای آن بنویسید. سپس آن را حفظ و به آن پایبند باشید.

متن:و لایغتب بعضکم بعضا

ترجمه:و یکدیگر را غیبت نکنید

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!