جواب تمرین قرآن هشتم|درس اول|آموزش مفاهیم صفحه17

جلسه دوم از درس اول

آموزش مفاهیم صفحه17

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

دانا،انجام می دهند،دانست

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

یسبح

من

طیر

علم

علیم

یفعلون

مصیر

تسبیح می کند

هر کس،کسی که،چه کسی

پرنده،پرندگان

دانست،(در اینجا) می داند

دانا

انجام می دهند

بازگشت(بازگشتن)

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها و عبارات را بنویسید.

1-یسبح له:تسبیح می کند برای او

2-من فی السموت و الارض: هر کس که در آسمان ها و زمین است

3-والله علیم: و خداوند دانا است

4-بما یفعلون: به آنچه انجام می دهند

5-اربعة من الطیر: چهار عدد از پرندگان

6-و الی الله المصیر: و بازگشت به سوی خداست

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!