جواب تمرین قرآن هشتم|درس اول|صفحه19

صفحه19

آیا شما می توانید بگویید چرا امام علی علیه السلام تربیت فرزند خود را از آموزش قرآن شروع کرده است؟

چون در قرآن تمامی نکات مهم درباره ی شیوه صحیح زندگی،چگونگی برخورد با دیگران،نحوه عبادت، رعایت حقوق دیگرانچگونگی پوشش درست و در مجموع نحوه زندگی درست و لذت بخش و ایمن آمده است و با یادگیری این نکات انسان در مسیر درست گام برمی دارد.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!