جواب تمرین قرآن هشتم|درس دهم|صفحه95

صفحه95

این سه آیه(سه آخر سوره صافات) را همراه با معنا بنویسید،سعی کرده آنها را حفظ کنید و در پایان هر کاری بخوانید.

متن:سبحن ربک رب العزة عما یصفون و سلم علی المرسلین و الحمد لله رب العلمین

ترجمه:مالک و صاحب اختیار تو یعنی مالک عزت و شکست ناپذیری از وصف آن پاک و منزه است و درودی بر فرستادگان خدا باد و سپاس و ستایش از آن خداست که مالک و صاحب اختیار جهانیان است.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!