جواب تمرین قرآن هشتم|درس سوم|انس با قرآن در خانه صفحه33

صفحه33

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه دو آیه اول سوره شعراء را کامل کنید.

1-اولم یروا الی الارض

و آیا نگاه و دقت نکردند به زمین

2-کم انبتنا فیها من کل زوج کریم

چه بسیار رویاندیم در آن از هر گونه(گیاه) نیکو و مفید.

3-ان فی ذلک لایة

قطعا در آن نشانه ای است

4-و ما کان اکثرهم مؤمنین

و بیشترشان مؤمن نیستند

5-و ان ربک لهو العزیز الرحیم

و قطعا پروردگارت عزتمند مهربان است

ج)از صفحه370قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید. 

انا لمدرکون:قطعا به ما رسیدند

فاوحینا الی موسی:پس(آنگاه) به موسی وحی کردیم

ان اضرب بعصاک البحر:که با عصایت به دریا بزن

د)آخرین آیهٔ صفحه 370 قرآن کریم، یک دعای زیبای قرآنی است. با دقت در آیات قبل از آن بیان کنید که این دعا از زبان کدام پیامبر بزرگ خدا در قرآن آمده است .دعا را همراه با ترجمه بنویسید، سعی کنید آن را حفظ کرده و در قنوت نماز بخوانید.

از زبان حضرت موسی

متن: رب هب لی حکما و الحقنی بالصالحین

ترجمه: پروردگارا بینش و حکمتی (والا) به من ببخش و مرا به شایستگان ملحق کن

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!