جواب تمرین قرآن هشتم|درس ششم|انس با قرآن در خانه صفحه 60

صفحه 60

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه این دو آیه از آیات آغازین سوره عنکبوت را کامل کنید.

1-ا حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا ءامنا

آیا مردم گمان کردند که(به حال خود)رها می شوند وقتی که بگویند ایمان آوردیم ،

2-و هم لایفتنون

و آنها آزمایش نمی شوند؟!

3-و من جهد فانما یجهد لنفسه

و هر کس تلاش و جهاد کند پس همانا برای خودش جهاد و تلاش می کند

4-ان الله لغنی عن العلمین

همانا خداوند بی نیاز از جهانیان است

ج)از صفحه398قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید. 

فانجینه:پس او را نجات دادیم

اعبدوا الله: خدا را عبادت کنید(بپرستید)

و اتقوه:و تقوای او را پیشه کنید

د)قرآن کریم ما را به گردش در زمین برای آموختن مسائل گوناگون و نیز عبرت و پند گرفتن از سرگذشت امت های مختلف، سفارش می کند.یکی از این آیات زیبا و پرمعنا در صفحه 398 قرآن کریم آمده است. قسمت ابتدای آیه را به عنوان پیام انتخاب و معنا کنید.

متن:قل سیروا فی الارض

ترجمه:بگو: در زمین سیر و سیاحت کنید

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!