جواب تمرین قرآن هشتم|درس ششم|انس با قرآن در خانه صفحه63

صفحه63

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه این آیه از سوره عنکبوت را کامل کنید.

1-مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء

داستان کسانی که غیر از خدا(به جای خدا) سرپرستانی گرفتند.

2-کمثل العنکبوت اتخذت بیتا

مانند داستان عنکبوت است که گرفت خانه ای

3-و ان اوهن البیون لبیت العنکبوت

و همانا سست ترین خانه ها،خانه عنکبوت است.

4-لو کانوا یعلمون

اگر می دانستند

ج)از صفحه403قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید. 

یعبادی الذین ءامنو: ای بندگان مؤمن من

الینا ترجعون:به سوی ما بازگردانده می شوید

اجر العلمین:پاداش جهانیان

د)آخرین آیهٔ سوره عنکبوت یکی از زیباترین و امیدبخش ترین آیات قرآن کریم است؛این آیه و معنای آن را بنویسید و خوب است آن را حفظ کنید.

متن:و الذین جهدوا فینا لیهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین

ترجمه:و کسانی که برای ما تلاش کنند بی شک آن ها را به راه هایمان هدایت می کنیم و مسلما خداوند با نیکوکاران است

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!