جواب تمرین قرآن هشتم|درس نهم|انس با قرآن در خانه صفحه 84

صفحه 84

انس با قرآن در خانه

ب)دو آیه اول و دوم سوره مبارکه سبأ را ترجمه کنید.

1-الحمد لله الذی له ما فی السموت و ما فی الارض

سپاس و ستایش برای خدایی است که برای اوست آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است

2-و له الحمد فی الاخرة

و برای اوست سپاس و ستایش در آخرت

3-و هو الحکیم الخبیر

و او حکیم و آگاه است

4-یعلم ما یلج فی الارض

می داند آنچه را فرو می رود در زمین

5-و ما یخرج منها

و آنچه خارج می شود از آن

6-و ما ینزل من السماء

و آنچه نازل می شود از آسمان

7-و ما یعرج فیها

و آنچه بالا می رود در آن

8-و هو الرحیم الغفور

و او مهربان و بسیار آمرزنده  است

ج)از صفحه431قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید. 

عن القلوبهم:از دل هایشان

فی ضلل المبین:در گمراهی آشکاری

بهذا القرءان:به این قرآن

د)در صفحه431 قرآن کریم، خداوند خطاب به پیامبر اکرم می فرماید ما تو را برای همه مردم فرستادیم. این آیه را که بیانگر دعوت جهانی اسلام است یافته و همراه با معنای آن بنویسید.

متن:و ما ارسلنک الا کافة للناس

ترجمه:و ما تو را نفرستادیم مگر به سوی همه مردم

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!