جواب تمرین قرآن هشتم|درس نهم|انس با قرآن در خانه صفحه 89

صفحه 89

انس با قرآن در خانه

ب)این عبارات و آیات قرآنی را از سوره فاطر ترجمه کنید.

1-الحمد لله فاطر السموت و الارض:سپاس و ستایش برای خدایی است که پدیدآورنده آسمان ها و زمین است

2-یایها الناس اذکروا نعمت الله علیکم:ای مردم یاد کنید نعمت های خدا را بر شما 

3-هل من خالق غیر الله:آیا هیچ آفریننده ای غیر از خدا هست؟

4-یرزقکم من السماء و الارض:روزی می دهد به شما از آسمان و زمین

5-لا اله الا هو فانی تؤفکون:نیست معبودی جز او پس چگونه(با این حال)منحرف می شوید؟! 

6-ان الشیطن لکم عدو فاتخذوه عدوا:همانا شیطان برای شما دشمن است پس او را دشمن در نظر بگیرید

 

ج)از صفحه436قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید. 

لعلکم تشکرون: تا شکرگزاری کنید

یا ایها الناس:ای مردم

یوم القیمة:روز قیامت

 

د)در صفحه 436 قرآن کریم،خداوند می فرماید همه مردم نیازمند خدا هستند و تنها اوست که از همه چیز بی نیاز است.این آیه شریفه را یافته و همراه با معنای آن بنویسید.چه خوب است اینگونه آیات را که بیانگر اعتقادات ارزشمند ماست و می تواند ما را در همه مراحل زندگی به راه راست و درست الهی راهنمایی کند،حفظ کنیم و همیشه به خاطر داشته باشیم.

متن:یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله و الله هو الغنی الحمید

ترجمه:ای مردم این شما هستید که به خدا نیا دارید و این خداست که بی نیاز و شایسته ستایش است

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!